Vergoedingen

Fysiotherapie wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw leeftijd en de reden voor de fysiotherapie. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die buiten de vergoeding van de basisverzekering valt. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen aanbod in het aantal vergoede behandelingen. Deze informatie vindt u terug in uw polisvoorwaarden.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Als deze behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Jongeren met een chronische aandoening, genoemd op de lijst van chronische aandoeningen, krijgen alle behandelingen vergoed.

Bij volwassenen worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen vindt u in uw polisvoorwaarden. Als u een aandoening heeft, die op de chronische lijst voorkomt, dan krijgt u de fysiotherapiebehandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed. Alvorens u de vergoeding vanuit de basisverzekering kunt krijgen, worden de eerste 20 behandelingen gedeclareerd vanuit uw aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering of heeft u te weinig budget om deze 20 behandelingen te vergoeden, dan dient u de overige kosten zelf te betalen totdat u de 20e behandeling heeft gehad. Vervolgens vallen de overige behandelingen onder uw basisverzekering.

Hierbij geldt echter dat de behandelingen uit uw basisverzekering onder het eigen risico vallen. Dus totdat dit eigen risico (€ 385,-) is verbruikt, zult u ook deze kosten zelf moeten betalen. Pas daarna krijgt u de volledige vergoeding uit uw basisverzekering. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. Voor meer informatie voor iedere verzekeraar kunt u kijken op ZORGWIJZER.