Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijzing van een huisarts of specialist nodig?

In de meeste gevallen kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan, zonder verwijzing van een arts. Bij het onderzoek stellen we een diagnose vast voor uw klacht. Bij twijfel verwijzen we u terug naar uw huisarts. Het is raadzaam om uw huisarts op de hoogte te stellen dat u bij ons in behandeling bent.

Wanneer uw klacht op de chronische lijst staat, heeft u wel een verwijzing nodig. Deze lijst bevat chronische aandoeningen die vanuit de basisverzekering worden vergoed. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar staan de klachten ook vermeld waarvoor u een verwijzing nodig heeft.

Heeft u vragen of twijfelt u hierover, bel of mail ons dan gerust.

Hoe zit het met de vergoeding van mijn verzekering?

Fysiotherapie wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw leeftijd en de reden voor de fysiotherapie. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die buiten de vergoeding van de basisverzekering valt. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen aanbod in het aantal vergoede behandelingen. Deze informatie vindt u terug in uw polisvoorwaarden.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Als deze behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Jongeren met een chronische aandoening, genoemd op de chronische lijst, krijgen alle behandelingen vergoed.

Bij volwassenen worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen vindt u in uw polisvoorwaarden.
Als u een aandoening heeft, die op de chronische lijst voorkomt, dan krijgt u de fysiotherapiebehandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed. Alvorens u de vergoeding vanuit de basisverzekering kunt krijgen, worden de eerste 20 behandelingen gedeclareerd vanuit uw aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering of heeft u te weinig budget om deze 20 behandelingen te vergoeden, dan dient u de overige kosten zelf te betalen totdat u de 20e behandeling heeft gehad. Vervolgens vallen de overige behandelingen onder uw basisverzekering.

Hierbij geldt echter dat de behandelingen uit uw basisverzekering onder het eigen risico vallen. Dus totdat dit eigen risico (€ 385,-) is verbruikt, zult u ook deze kosten zelf moeten betalen. Pas daarna krijgt u de volledige vergoeding uit uw basisverzekering.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Hoelang duurt een behandeling?

De intake duurt 30 minuten. Om u zo snel mogelijk efficiënt te kunnen behandelen streven wij ernaar de eerste behandeling aansluitend aan het intakegesprek te plannen. Iedere behandeling duurt 30 minuten.

Een behandeling aan huis duurt ook 30 minuten. Een behandeling in een verpleeghuis of instelling duurt 20 minuten.

Wat moet ik meenemen voor mijn behandeling?

Bij de intake is het belangrijk dat u uw verwijsbrief meeneemt, indien u deze heeft gekregen. We vinden het fijn wanneer u uw eigen handdoek meeneemt.

Welke kleding moet ik dragen?

Over het algemeen hoeft u geen speciale kleding te dragen. Bij het oefenen in de oefenzaal kan sportieve kleding prettig voor u zijn om gemakkelijk in te bewegen. We verwachten dat u gepast ondergoed draagt.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?

Tijdens de eerste afspraak wordt er een intake gehouden. Dit gebeurt ook wanneer u al langer bekend bent in de praktijk, maar nu voor een andere klacht komt. Hierbij stellen we u vragen over de ontstaanswijze en het verloop van uw klacht. Dit leggen we vast in een dossier. Daarna volgt het onderzoek, waarbij we de pijnlijke plek voelen en u verschillende bewegingen en testen laten uitvoeren. We maken ook gebruik van vragenlijsten. Aan het einde van het onderzoek vertellen we u wat de diagnose is en stellen we samen een behandelplan op.

Vanaf de tweede behandeling start de daadwerkelijke fysiotherapeutische behandeling. Daarbij wordt er gericht aan uw klacht gewerkt, waarbij verschillende behandelmethoden kunnen worden toegepast. Van ieder bezoek leggen we een kort verslag vast. Zo kunnen we het verloop van de behandeling monitoren. Tussendoor en aan het einde van de behandeling evalueren we om de vooruitgang van uw klacht te monitoren.

Waar is FysioValkenburg in gespecialiseerd?

Is het mogelijk om fysiotherapie aan huis te krijgen?

Ja, het is mogelijk om een fysiotherapie aan huis te krijgen, mits er een indicatie door een huisarts of specialist is voorgeschreven.

Heb ik een vaste fysiotherapeut?

We hechten waarde aan een kwalitatieve behandeling, waarbij de continuïteit van de fysiotherapeut ook een rol speelt. Daarmee willen we u graag dezelfde fysiotherapeut geven. Bij vakanties en verlof zorgen we, in overleg met u, voor een overdracht naar een collega. Hierbij wordt de behandeling schriftelijk beschreven en mondeling doorgesproken.
Als u geen goede klik heeft met uw fysiotherapeut, kunt u dit altijd melden. We zoeken dan een andere geschikte fysiotherapeut voor u.

Waarom besteedt mijn fysiotherapeut tijd aan het vastleggen van zaken op de computer gedurende de behandeling?

Vanuit het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie zijn we verplicht om dossiers op te stellen en bij te houden. Bij de intake worden de gegevens omtrent de klacht in het dossier opgeschreven en van iedere behandeling wordt een kort verslag gemaakt. Evaluaties worden hierin ook vermeld.

Welke aandoeningen komen in aanmerkingen voor een chronische indicatie?

Chronische lijst van aandoeningen

 1. Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:
 • Cerebrovasculair accident
 • Ruggenmergaandoening
 • Multiple sclerose
 • Perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval
 • Extrapyramidale aandoening
 • Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij/zij jonger is dan 17 jaar
 • Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel
 • Cerebellaire aandoening
 • Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel
 • Radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden)
 • Spierziekte
 • Myasthenia gravis
 1. Een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:
 • Aangeboren afwijking
 • Progressieve scoliose
 • Juveniele osteochondrose en hij/zij is jonger dan 22 jaar
 • Reflexdystrofie
 • Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget
 • Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden)
 • Hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
 • Collageenziekten
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden, soms verlengd met zes maanden)
 • Postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden)
 • Fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling)
 1. Een van de volgende aandoeningen:
 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD
 • Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius
 • Lymfoedeem
 • Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
 • Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden na ontslag)
 • Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden)
 • Weke delen tumoren
 • Diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis

Klik hier voor een volledige lijst van chronische aandoeningen.

Wat kost een intake en behandeling?

De kosten van de fysiotherapie zijn grotendeels afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent.

Vanuit de basisverzekering wordt de fysiotherapie alleen bij aandoeningen van de chronische lijst beperkt vergoed. Hiervoor moet u eerst het eigen risico van € 385,- betalen, mits deze al is betaald voor andere zorg.

Een aanvullende verzekering geeft u beperkte dekking voor fysiotherapie. De hoogte van de premie is verschillend voor iedere zorgverzekeraar en is afhankelijk van de dekking. Hiervoor kunt u het beste uw polisvoorwaarden lezen of ZORGWIJZER fysiotherapie raadplegen. In het geval u geen aanvullende verzekering heeft of de vergoede behandelingen al heeft besteed, kunt u de kosten voor de fysiotherapie ook zelf betalen.

Tarieven 2023

Zitting fysiotherapie – € 39,95
Zitting kinderfysiotherapie – € 53 aan huis 73
Zitting oedeemtherapie – € 53  aan huis 73
Zitting manuele therapie – € 53
Intake en onderzoek na klachtenscreening – € 53
Intake en onderzoek met verwijsbrief – € 53
Behandeling aan huis – € 59,50
Behandeling in zorghuis / instelling
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek – € 62,00
Rapportage aan derden –kort  € 65  lang 80
Behandeling osteopathie 30 minuten -E 52.50 lang 45 minuten 80 en intake 100,00

Deelname oefengroepen 1 maal per week 38 euro /  maand
Deelname oefengroep 2 maal per week 54,50 / maand

Niet nagekomen afspraak – 75% van het tarief

De ergotherapeut is voor iedereen direct toegankelijk. Wat betreft de vergoeding van ergotherapie heeft iedere verzekerde vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie per jaar. Na deze 10 uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering voor extra ergotherapie. Hiervoor kunt u ZORGWIJZER Ergotherapie raadplegen.

De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Osteopathie wordt onder de noemer complementaire/alternatieve geneeswijzen of beweegzorg vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft gekozen, wordt het tarief gedeeltelijk of volledig vergoed. Het is raadzaam om in uw eigen polisvoorwaarden na te gaan hoeveel u vergoed krijgt. Hiervoor kunt u de ZORGWIJZER Osteopathie raadplegen.

Vanwege het feit dat de osteopathie onder de complementaire/alternatieve geneeswijzen of beweegzorg valt, dient u vaak de verkregen nota eerst zelf te betalen. Vervolgens kunt u deze nota indienen bij uw verzekeraar.

Wanneer moet ik mijn behandelingen betalen?

Bent u aanvullend verzekerd en vallen uw fysiotherapiebehandelingen in uw dekking, dan betaalt uw zorgverzekeraar de fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent en u heeft uw aantal vergoede fysiotherapiebehandelingen al verbruikt, dan dient u de behandelingen zelf te betalen. Als u geen aanvullende verzekering heeft, dient u ook de behandeling zelf te betalen. Deze betaling dient u direct na de behandeling contant of per pin te voldoen.

Er kunnen ook kosten ontstaan bij een chronische indicatie, genoemd in de chronische lijst. De kosten bij een chronische indicatie worden pas uit de basisverzekering bekostigd, nadat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering worden gedeclareerd. Heeft u geen aanvullende verzekering of heeft u te weinig budget om deze 20 behandeling te vergoeden, dan dient u de overige kosten zelf te betalen totdat u de 20e behandeling heeft gehad. Vervolgens vallen de overige behandelingen onder uw basisverzekering.

Echter, de behandelingen uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Totdat dit eigen risico is verbruikt, zult u ook deze kosten zelf moeten betalen. Daarna krijgt u de volledige vergoeding uit uw basisverzekering.

Wat gebeurt er als ik door mijn vergoede aantal behandelingen heen ben?

Als u door het budget van uw aanvullende verzekering heen bent en de klacht nog niet verdwenen is, dan dient u zelf de behandelingen te betalen. Deze betaling dient u direct na de behandeling contant of per pin te voldoen.

Wat gebeurt er als ik op een afgesproken behandeling niet aanwezig kan zijn?

Als u verhindert bent moet u uw afspraak minstens 24 uur vooraf annuleren. Als u te laat doorgeeft dat u niet kan komen, zijn wij verplicht U een rekening te sturen van 75% van de kosten van de behandeling. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Afspraken voor de maandag kunt u per mail (info@fysiovalkenburg.com) of via onze voicemail 043-6012444 afmelden.

Waarom krijg ik een evaluatie-enquête na mijn bezoek aan de fysiotherapie?

Aan het einde van de fysiotherapiebehandeling sturen we u per e-mail een evaluatie-enquête. We vragen u deze enquête in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Op deze manier krijgen we een objectief inzicht over de kwaliteit van uw behandeling. Zo kunnen we onszelf blijven verbeteren.

Wat is het adres van FysioValkenburg?

Wilhelminalaan 65
6301 GH Valkenburg aan de Geul
T 043-6012444

Zie alle Contactgegevens

Hoe is de bereikbaarheid van Fysio Valkenburg?

Onze praktijk is eenvoudig bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Komt u met de auto? U kunt aan de achterzijde van onze praktijk gratis parkeren.
Komt u met de bus? Buslijn 4 stopt in Wilhelminalaan, zo’n 200 meter van de praktijk vandaan.

Waar kan ik parkeren bij Fysio Valkenburg?

U kunt aan de achterzijde van de praktijk gratis parkeren. Bent u slecht ter been of zeer kortademig? Dan is het toegestaan om recht voor de deur te parkeren. U dient wel even een parkeerkaart aan de balie te halen.

Ik heb een klacht over de therapie. Wat moet ik doen?

Bij klachten over de therapie kunt u een e-mail versturen naar info@fysiovalkenburg.com. We benaderen u zo snel mogelijk om deze klacht te bespreken en samen naar oplossingsmogelijkheden te kijken.

Wat is het privacy beleid van FysioValkenburg?

Sinds mei 2018 zijn we verplicht aan de AVG-wetgeving te voldoen. In onze Privacy Policy kunt u ons beleid wat betreft de privacy lezen. Wanneer u vragen heeft over ons beleid, stuur dan gerust een e-mail naar info@fysiovalkenburg.com. We proberen dan zo snel mogelijk uw vraag te beantwoorden.