Daniëlle Asbroek-Beckers

Algemene & sportfysiotherapie
Anderhalvelijns zorg
Echografie
Dry Needling
Medical Taping
Massage
Shockwave


BIG: 49917174204

Daniëlle is onze sportfysiotherapeut, die graag mensen aanzet om te gaan sporten en in beweging te blijven. Ze behandelt daarbij onder andere patiënten met klachten aan de enkel, knie, nek en rug. Sportspecifieke begeleiding, manuele technieken (McKenzie, Mulligan) en taping kunnen hierbij worden ingezet. Daniëlle streeft ernaar haar patiënten snel te laten herstellen en de klacht te verminderen, waardoor ze zo goed mogelijk kunnen functioneren in het alledaagse leven.

“Het interessante aan fysiotherapie voor mij is het begeleiden van de patiënt naar het oppakken van zijn dagelijkse leven. Daarbij vind ik het belangrijk om op één lijn te zitten met de patiënt. Met een visuele uitleg probeer ik vaak uit te leggen wat er aan de hand is en hoe de klacht aangepakt kan worden. Ook geef ik de patiënt vaak huiswerkoefeningen mee.”

Ze vindt de toegankelijkheid van de therapeut belangrijk en heeft persoonlijke aandacht voor de patiënt. Met haar heldere blik en duidelijke communicatie ziet ze graag veel mogelijkheden voor de patiënt, waarbij haar motto is: “waar een wil is, is een weg!”

Daarnaast is Daniëlle een extended scope-specialist. Ze is extra geschoold in het beoordelen van uw (para)medische klachten en kan ze bij een huisarts gericht aanvullend onderzoek voor u aanvragen. U kunt hierbij denken aan een CT-scan, röntgenfoto of bloedonderzoek. Op de manier kan er zo snel mogelijk een volledig beeld van uw bewegingsgerelateerde klacht worden gevormd en kan de fysiotherapeutische behandeling gerichter worden uitgevoerd. Zo kunnen we samen uw klachten zo snel mogelijk verminderen.

 

Opleidingen

  • Master of Science Sportfysiotherapie
  • Doorverwijzing-/anderhalvelijnszorg
  • Dry Needling Extremiteiten https://www.dryneedling.nl/pages/informatie-voor-patienten.php
  • Echografie
  • Medical Taping
  • Shockwave therapie
  • lid Knienetwerk Mumc+